Trận Hay Thomo Ngày 11/07/2019

0
15488

Mặc dù phải hầu tòa, nhưng bị cáo “Maurice” không những không bị ghét bỏ, mà trái lại danh tiếng của chú nổi như cồn. Trong ngày phán xét, rất nhiều người dân sống trong vùng đã tập trung trước tòa án để cổ vũ cho Maurice.

Quả là một vụ án hết sức “đau đầu” cho bồi thẩm đoàn và bản án sẽ được quyết định vào tháng 9/2019 tới.