Trận Hay Thomo Ngày 08/07/2019

0
16482

Sơn đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh với đề tài Mô tả đặc điểm di truyền của sáu giống gà nội Việt Nam sử dụng một phần trình tự DNA ty thể D-loop vào cuối tháng 12/2018. Hai tháng sau, Sơn trích một phần kết quả trong khóa luận của mình về ba giống gà, nghiên cứu thêm và viết sâu hơn thành bài báo với tựa đề dịch sang tiếng Việt là Đánh giá đặc điểm di truyền của ba giống gà bản địa của Việt Nam với trình tự D-loop ty thể.

Gửi Canadian Journal of Animal Science – một trong những tạp chí khoa học chăn nuôi trong danh mục tạp chí uy tín thế giới ISI, bài báo của Sơn được chấp nhận. Hiện, nó đã xuất bản online và sẽ xuất hiện trên ấn phẩm giấy vào quý III/2019.

“Lần đầu tiên là tác giả chính của bài báo quốc tế, cảm xúc rất khác với những lần đăng bài trong hội thảo quốc tế”, Sơn nói và cho biết còn là đồng tác giả của bài Đánh giá đa dạng di truyền và cấu trúc quần thể của gà sáu ngón Việt Nam được tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đăng. Ngoài ra, Sơn còn có ba đề tài nghiên cứu được giới thiệu tại các hội thảo quốc tế.