Trận Hay Thomo Ngày 02/07/2019

0
14500

Nhật bản là một nước Châu á nhưng có nền kinh tế phát triển vượt xa những nước trong khu vực và xếp vào loại hàng đầu của các nước phát triển trên thế giơí với thu nhập bình quân đầu người trên 50.000 USD năm. Nhật bản có diện tích lớn hơn Việt Nam, khoảng 340.000 Km vuông và có tổng dân số trên 126 triệu người, vào loại đông dân của Châu á. Là một nước công nghiệp nhưng Nhật cũng có nền nông nghiệp rất phát triển. Trong các loại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chăn nuôi có vai trò quan trọng đối với tổng sản lượng nông nghiệp của Nhật. Tuy nhiên sản phẩm chăn nuôi của nước này mới chỉ đáp ứng được từ 40% và cao nhất là 90% nhu cầu tiêu dùng trong nước, còn lại phải nhập từ nước ngoài. Là một nước công nghiệp nên khả năng tự cấp thực phẩm của Nhật giảm dần trong thập kỷ 90 và đầu thế kỷ XXI. Khả năng tự cung tự cấp về các sản phẩm chăn nuôi